סרטוני הדרכה למערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

 

 

 

שיעור 1: היכרות ראשונית עם מערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 2: פתיחת פניה חדשה במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 3: ניהול פניות כפולות במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 4: ניהול הרשאות במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 5: שינוי סטטוס לפי קבוצה במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 6: מעקב פניות במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 7: הודעות חדשות במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 8: הגדרת מטפלים במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 9: חיפוש פניות במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 10: טבלת אתרים במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 11: טבלת ישובים ורחובות במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 12: טבלת מחלקות במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 13: טבלת פונים במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 14: ניהול תרבות מידע במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"

שיעור 15: שכפול פניות במערכת מוקד וניהול פניות "פוקוס"