מודול שו"ב 

שילוב מערכת מוקד עירוני כחלק מהפתרון של שו"ב(שליטה ובקרה) עירוני תוך שימוש בממשק GIS, ממשק למצלמות, לחצני מצוקה, מערכות מעקב ודיווח רכבים וכו' .

החל משנת 2009 הובלנו פרויקטים של שו"ב עירוני במספר ישובים ומועצות.