זיהוי שיחות והקפצת מסכים 

הממשק מאפשר:

  • באמצעות חיבור מערכת "מוקד 2000"  למרכזיה הטלפונית ניתן לזהות פונה על פי מספר הטלפון ולהקפיץ כרטיס פונה עם כל הפרטים שלו
  • צפייה בפניות קודמות של הפונה
  • העברת שיחה לשלוחה אחרת עם היסטוריית הפניות
  • חסכון בזמן הקלדת פרטי הפונה