ממשק אינטרנט לתושבהממשק מאפשר:

  • שליחת פניה באמצעות אתר האינטרנט, הפניה מגיע ישירות אל מערכת המוקד
  • פתיחת פניה באתר הרשות/ארגון
  • קבלת מספר פניה
  • מעקב בכל רגע נתון אודות סטאטוס הפניה
  • קבלת עדכונים שוטפים למייל
  • ממשק מלא למערכת פניות ציבור
  • יכולת דחייה של פניה
  • שיפור בזמני תגובה